സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും അലക്സാണ്ടറും ഡയോജനീസും നടന്ന വഴിത്താരയിലൂടെ - ഏതന്‍‌സ് യാത്ര അവസാന ഭാഗം

സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും അലക്സാണ്ടറും ഡയോജനീസും നടന്ന വഴിത്താരയിലൂടെ – ഏതന്‍‌സ് യാത്ര അവസാന ഭാഗം

ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ യാത്ര രാവിലെ 8.00 മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിച്ചു ബസില്‍ കയറി ആതന്‍സിലെ ഏറ്റവും പഴയ മാര്‍ക്കെറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഇറങ്ങി ആഗോറ എന്നാണ് ഈ മാര്‍ക്കറ്റിന്‍റെ പേര്. തത്വചിന്തയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നസോക്രട്ടീസ് ഇവിടെ ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നായിരുന്നു ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പഠിപ്പിച്ചത് . അന്നുവരെ ഒളിമ്പിയന്‍ ഗിരിനിരകളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു അഥീനിയക്കാര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന 12 ദൈവങ്ങള്‍ അനര്‍ത്ഥങ്ങളാണ് എന്ന്‍ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു.

യുവാക്കളുടെ ഇടയില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത അദ്ദേഹം അവരെ യുക്തി ഭദ്രമായി ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്‍ പ്ലേറ്റോയും, പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യന്‍ അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നു ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ശിഷ്യന്‍ മഹാനായ അലക്‌സണ്ടാറും ഈ തെരുവില്‍ കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പകല്‍ റാന്തല്‍ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാന്‍ ഒരു മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നു പറഞ്ഞ ഡയോജനിസും ഈ ആഗോറ മാര്‍ക്കെറ്റിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ്.

a1

സോക്രട്ടീസിന് വിഷം പകര്‍ന്ന് നല്‍കിയ കുടങ്ങള്‍

ആഗോറ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ്. BC 600 മുതല്‍ ഇവിടെ മാര്‍ക്കെറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ഇതു കേവലം ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ് മാത്രം ആയിരുന്നില്ല അഥീനിയക്കാര്‍ ഇവിടെ കൂടിയാണ് അവരുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. ആഗോറയുടെ മുന്‍വശത്ത് BC 86 ല്‍ റോമന്‍ അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലത്ത് പണിത ചെറിയ ഓഡിയന്‍ തീയേറ്ററിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കാണാം.

ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചത് അവിടുത്തെ ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയമായിരുന്നു. അവിടെ ആഗോറയില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ പാത്രങ്ങള്‍, അന്ന് മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങള്‍, ആയുധങ്ങള്‍ എല്ലാം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .
ദൈവ ദൂഷണം ആരോപിച്ചു കൊലചെയ്ത സോക്രട്ടീസിനെ കൊല്ലാന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഹേംലോക്ക് എന്ന വിഷം പകര്‍ന്നു നല്‍കി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ചെറിയ മണ്‍കുടങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ തടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഗുഹയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത് അവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ വിഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതു കഴിച്ചാല്‍ കാലിന്റെ വിരല്‍ മുതല്‍ മരിച്ചു, പതുക്കെ പതുക്കെ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്‍ മരിക്കുകയുള്ളു എന്നതാണ്. വിഷം കഴിച്ചു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോള്‍ അടുത്തിരുന്നു കരയുന്ന പ്ലേറ്റോയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നീ എന്തിനു കരയുന്നു ഞാന്‍ ഇതിലും നല്ല ലോകത്തേക്ക് ആണ് പോകുന്നതെങ്കില്‍ നീ ചിരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ? എന്താണെങ്കിലും കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങള്‍ വിശ്വാസികള്‍ ഇല്ലാതെ അസ്തമിച്ചു.

a2

ആഗോറ മാര്‍ക്കറ്റ്

ആ കാലത്ത് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ചെറിയ തോടുകള്‍ ഇപ്പോഴും കാണാം. അന്നത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അങ്ങിങ്ങു ചിതറികിടക്കുന്നു. ആഗോറയിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ച BC 450 ല്‍ പണിത ഹെഫെസ്റ്റസിന്റെ അമ്പലമാണ്. കാലം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണമായി തകരാതെ അത് നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. മാര്‍ക്കെറ്റ് കാണാന്‍ വരുന്നത് കൂടുതലും സ്‌കൂള്‍കുട്ടികളാണ്. അവിടെ വച്ച് കണ്ട ഒരു ടീച്ചറിനോട് ഇവിടെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനു കാരണം എന്താണ് എന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഇവിടെ സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പഠന വിഷയമാണ്, അതാണ് കാരണം എന്നു പറഞ്ഞു.

a3

ആഗോറ മാര്‍ക്കറ്റ്

ചരിത്രത്തിന്റെ തിരു ശേഷിപ്പുകള്‍ എല്ലാം കണ്ടു ഞങ്ങള്‍ ആഗോറയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങി നേരെ സീയൂസ് ടെമ്പിള്‍ കാണാന്‍ പോയി . ഒളിമ്പിയന്‍ ഗിരിനിരകളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു അഥീനിയക്കാര്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവം ആയിരുന്നു സീയൂസ്. ആതന്‍സിലുള്ള സിയുസ് ദേവന്റെ അമ്പലം നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചത് BC 550ലാണ് എന്നാല്‍ പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അത് പൂര്‍ത്തികരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് റോമന്‍ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതു പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്പലങ്ങളില്‍ ഒന്നയിരുന്നു ഇത് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് . ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആതന്‍സ് പട്ടണം സംരക്ഷിക്കാന്‍ റോമന്‍ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന ഹാര്‍ഡിയന്‍ പണിത മതില്‍ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു കാണാം. അവിടെ കാണുന്ന ഹാര്‍ഡിയന്‍ ഗേറ്റ് ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം കൂടിയാണ്.

a4

സീയൂസ് ദേവന്‍റെ ആരാധനാലയം

സിയുസിന്‍റെ അമ്പലം ചുറ്റി നടന്നു കണ്ടതിനു ശേഷം ഞങ്ങള്‍ ബസില്‍ കയറി ഒളിമ്പിക് സ് സ്റ്റേഡിയം കാണാന്‍ പോയി. ഈ സ്റ്റേഡിയം അറിയപ്പെടുന്നത് panathenaic ആല്ലെങ്കില്‍ Kilimanjaro എന്നപേരില്‍ ആണ്. ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം മനോഹരമായി മാര്‍ബിള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചത് എന്നാണ് bc 5ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ആതിന്‍സിന്റെ ദേവി അഥീനയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്‍ നടത്തിയിരുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മത്സരങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് BC 329 ല്‍ മാര്‍ബില്‍ ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കി പണിതു. വീണ്ടും AD 140 ല്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി പുതുക്കി പണിത് 50000 പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയമാക്കി മാറ്റി. ആദ്യകാലത്ത് ഇവിടെ നടന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഓട്ടം , ബോക്‌സിങ്ങ്, പഞ്ചഗുസ്തി , രഥ ഓട്ട മത്സരം, ജാവലിന്‍ ത്രോ, ലോംഗ് ജമ്പ് മുതലായവയായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നിന്നും അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

a6

ജോര്‍ജ്ജ് അവെറോഫിന്‍റെ പ്രതിമ

ക്രിസ്റ്റ്യനിറ്റി ഗ്രീസില്‍ കടന്നു വന്നപ്പോള്‍ അന്നു വരെ നിലനിന്നിരുന്ന എല്ല പേഗന്‍ ദൈവആരാധനയും നിര്‍ത്തുകയും തല്‍സ്ഥാനത് ഗ്ലാഡിയെറ്റര്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നിട് ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രിയ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സ്റ്റേഡിയം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നിട് ഒളിമ്പിക് കമ്മറ്റി രൂപികരിച്ചു ആധുനിക ഒളിമ്പിക്‌സ് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്റ്റേഡിയം പുതുക്കി പണിത് 1896 ല്‍ ഒളിമ്പിക്‌സ് ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റേഡിയം പുതിക്കി പണിയാന്‍ മുന്‍കൈഎടുത്ത George Averoff ന്റെ പ്രതിമ സ്റ്റെഡിത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ തന്നെ കാണാം.

a7

ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രതിമ

സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കണമെങ്കില്‍ 6 യൂറോ കൊടുത്തു ടിക്കെറ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു ഞങ്ങള്‍ ടിക്കെറ്റ് എടുത്തു അകത്തു കയറി. അറുപതിനായിരം പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയമാണിത് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അകത്തു രണ്ടു പ്രതിമകള്‍ കാണാം ഒന്ന് ഒരു വയസായ മനുഷ്യന്റെയും ഒരു യുവതിയുടെയും രണ്ടു തലകളോട് കൂടിയ പ്രതിമയാണ്. ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുവാവായ അത്ലറ്റിനെയും, ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വയസനെയുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമ ഗ്രീക്ക് സൗന്ദര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ സ്റ്റേഡിയം കണ്ടു വിജയികളെ കയറ്റി നിറുത്തി മെഡല്‍ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോയും എടുത്തു പുറത്തിറങ്ങി. റോഡിന്റെ മറു വശത്തു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡിസ്‌ക്കസ് ത്രോ എറിഞ്ഞു കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന പ്രതിമയും കാണാം .

ആധുനിക ഒളിമ്പിക്‌സ്ന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ നിന്നുമാണ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിലും പഴയ ഒളിമ്പിക്‌സ്ന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതന്‍സില്‍ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഒളിമ്പിയന്‍ മലയിലെ ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവമായ സിയൂസ് ദേവന്റെ അമ്പലത്തില്‍നിന്നുമാണ്. ക്രിസ്തുവിനു 2700 വര്ഷം മുന്‍പാണ് ഇവിടെ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. സിയുസ് ദേവനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഉല്‍സവം ആയിട്ടാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. B C 776 മുതല്‍ എല്ലാ നാലു വര്‍ഷങ്ങളിലും അവിടെ ഒളിമ്പിക്‌സ് നടന്നിരുന്നതായി തെളിവുണ്ട് എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് , പിന്നിട് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റി ഗ്രീക്ക് കീഴടക്കിയപ്പോള്‍ എല്ലാ പേഗന്‍ ദൈവരാധനയും നിരോധിച്ചപ്പോളാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് നിന്നുപോയത്.

BBC ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് (The Olympic Games began over 2,700 years ago in Olympia, in south west Greece. Every four years, around 50,000 people came from all over the Greek world to watch and take part. The ancient games were also a religious festival, held in honour of Zeus, the king of the gods)

a8

മാര്‍ക്കറ്റ് സ്ക്വയറിലെ ഭക്ഷണ വിതരണം

ആതന്‍സില്‍ നിന്നും രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ അകലെയായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒളിമ്പിയന്‍ സിയുസിന്‍റെ ക്ഷേത്രം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നുമാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ദീപം തെളിയിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും രണ്ടു ദിവസം എടുക്കും ദീപം ആതന്‍സിലെ ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ എത്താന്‍. അവിടെ നിന്നുമാണ് ഒളിമ്പിക്‌സ് നടക്കുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ദീപം കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
ഒളിമ്പിക്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ പോയത് ആതെന്‍സിലെ ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ മ്യൂസിയം കാണാനായിരുന്നു. BC 6000 ത്തില്‍ ഗ്രീക്ക്കാര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ആ കാലത്തെ മനോഹരമായ മാര്‍ബിള്‍ പ്രതിമകളും എല്ലാം അവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

a5

ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വിജയപീഠത്തില്‍

പിന്നിട് മാര്‍ക്കെറ്റ് സ്‌ക്വയര്‍ കാണാന്‍പോയി . അവിടെ വച്ച് മുഹമ്മദ്‌ എന്ന ഒരു സിറിയന്‍ അഅഭയാര്‍ഥിയെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടു സംസാരിച്ചു. സിറിയന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ബഷീര്‍ അല്‍ അസാദിന്റെ സൈന്യം ഇയാളുടെ കുടുബത്തെ മുഴുവന്‍ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നും രക്ഷപെട്ട് ഇയാളും ഭാര്യയും മൂന്നു കുട്ടികളും കൂടി ബോട്ടില്‍ ഗ്രീസില്‍ എത്തിയതാണ്. ബില്‍ഡിംഗ് എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് പാസായ മുഹമ്മദ് ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യം അവര്‍ക്ക് അഭയം നല്‍കും എന്നു പ്രതിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നേരമാണ് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നും അയാള്‍ പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് ഞങ്ങള്‍ പോയത് പഴയ റോമന്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി കാണാന്‍ ആയിരുന്നു ഇതു മാര്‍ക്കെറ്റ് സ്‌ക്വയറിനോട് ചേര്‍ന്നായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് . ലൈബ്രറി മുഴുവന്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അവിടം ഇന്നു ഒരു വലിയ കച്ചവട കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ഒട്ടേറെ സിറിയന്‍ അഭയാര്‍ഥികളെ അവിടെ കാണാന്‍ ഇടയായി. അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക സംഘടനയെയും കാണാന്‍ ഇടയായി. അവര്‍ പണം സംഭാവനയായി ആളുകളില്‍ നിന്നും സ്വീകരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വിതരം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കാരണം മനുഷ്യ സ്‌നേഹം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ആ ചാരിറ്റി സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.
അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ ഹോട്ടലില്‍ പോയി കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ആതന്‍സ് യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ്. രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ ട്രെയിനില്‍ കയറി. ആതെന്‍സ് എയര്‍ പോര്‍ട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുന്നവഴില്‍ റെയില്‍വേയുടെ രണ്ടു സൈഡിലും മനോഹരമായ ഒലിവ് കൃഷി കാണാമായിരുന്നു. ട്രെയിനില്‍ കയറാനുള്ള തിരക്കിനിടയില്‍ എന്റെ പേഴ്‌സ് പോക്കറ്റടിച്ചു പോയി. പേഴ്സില്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു . അതെല്ലാം അപ്പോള്‍ തന്നെ വിളിച്ചു ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തു.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിറ്റികളെ പോലെ ഒരു ക്ലീന്‍ സിറ്റിയായി ആതന്‍സ് തോന്നിയില്ല. ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റവും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പോലെ അത്രയും നിലവാരം തോന്നിയില്ല. ഗ്രീസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു രാജ്യമാണ്. 1കോടി 77 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യ. അതില്‍ 98 % ഗ്രീക്ക് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ അംഗങ്ങളാണ്. 1.3 % മുസ്ലിം സമൂഹവുമാണ്, അറിവിന്‍റെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പട്ടണം കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. യാത്രാ വിവരണം അവസാനിക്കുന്നു. വായിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി.

ടോം ജോസ് തടിയംപാട് , ജോസ് മാത്യു

മനുഷ്യസംസ്‌കൃതിയുടെ ഗര്‍ഭഗൃഹത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര – ആതന്‍സ് യാത്ര ഒന്നാം ഭാഗം

ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വീഥികളിലൂടെ – ആതന്‍സ് യാത്ര രണ്ടാം ഭാഗം

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താഴെയുള്ള കമന്റ് കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവഹേളനമോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളോ അശ്‌ളീലമോ മതനിന്ദയോ ആകാവുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
Post Your Malayalam Comments ( Click here for Malayalam Comments )
Press Esc to close
other news
1 2 3 1,675

More Latest News

സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടല്‍ വേണമെന്ന് ഒടുക്കത്തെ വാശി; പരിധിവിട്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചീത്തവിളിച്ചു; ജയറാം ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന്

മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ കസബയിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തിയ നടിയാണ് വരലക്ഷ്മി. എന്നാല്‍ മലയാളത്തിലെ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ആകാശമിഠായിയില്‍ നിന്നും വരലക്ഷ്മിയെ പുറത്താക്കിയതായി വാര്‍ത്ത വന്നിരുന്നു. നിര്‍മാതാക്കളുമായി യോജിച്ച് പോകാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും പിന്‍വാങ്ങുന്നുവെന്നായിരുന്നു നടി അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഹോട്ടല്‍ താമസസൗകര്യത്തില്‍ സംതൃപ്തയല്ലാത്തതിനാലാണ് വരലക്ഷമി ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി.

മംഗളം സിഇഒയെ പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയനില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി

മന്ത്രി ഏകെ ശശീന്ദ്രന്റെ രാജിക്ക് ഇടയാക്കിയ ഹണി ട്രാപ്പ് സംഭവത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായ മംഗളം ചാനല്‍ സിഇഒ അജിത്ത്കുമാറിനെ കേരള പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയനില്‍(കെയുഡബ്ലിയുജെ) നിന്നും പുറത്താക്കി. പത്തനംതിട്ടയില്‍ ചേര്‍ന്ന യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. അധാര്‍മ്മിക മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആളില്ലാതെ മോര്‍ച്ചറി വരാന്തയില്‍; മൃതദേഹങ്ങള്‍

നന്ദന്‍കോട് കൊല്ലപ്പെട്ട നാലു പേരുടെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് മോര്‍ച്ചറിക്ക് മുന്നില് അനാഥമായി കിടക്കുന്നു‍. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിങ്ങിതിറഞ്ഞ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ ഇവ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സ്ഥലമില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരും മരണപ്പെടുകയും കൊലപാതകിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിലെ അവശേഷിച്ചക്കുന്നയാള്‍ ഒളിവില്‍ പോവുകയും ചെയ്തതോടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനും ആളില്ല. മോര്‍ച്ചറിക്ക് മുന്നിലെ വരാന്തയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഈച്ചയരിച്ച് ദുര്‍ഗന്ധം വമിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

42000 അടി ഉയരത്തില്‍ ഒരു സുഖപ്രസവം; വിമാനകമ്പനി കുഞ്ഞിനു നല്‍കുന്ന സമ്മാനം

ഗിനിയയില്‍ നിന്നും ഇസ്താംബൂളിലേക്കു പോയ ടര്‍ക്കിഷ് എയര്‍ലൈന്‍സിലാണ് 42000 അടി ഉയരത്തില്‍ വച്ച് നാഫി ഡയബി എന്ന ഫ്രഞ്ച് യുവതി ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. കടിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

നന്തൻകോട്ട് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നു കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഡമ്മിയും; അതിബുദ്ധിമാനായ മകൻ ശ്രമിച്ചത്

നന്തൻകോട്ട് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നു കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഡമ്മി കണ്ടെത്തി. പകുതി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഡമ്മി. കൊല്ലപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ കാണാതായ മകൻ കേഡൽ ജീൻസൺ രാജുമായി ഡമ്മിക്കു സാദൃശ്യമുണ്ട്. ജീൻസൺ തന്നെയാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഡമ്മി.

യുകെ മലയാളികള്‍ ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു; ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 1821 പൗണ്ട്

ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് തോപ്രാംകുടിയിലെ വര്‍ക്കി ജോസഫിനും മലയാറ്റൂരിലെ ഷാനുമോന്‍ ശശിധരനും വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാരിറ്റിക്ക് ഇതുവരെ 1821 പൗണ്ട് ലഭിച്ചു. ചാരിറ്റി കളക്ഷന്‍ ഈ മാസം 17-ാം തിയതി തിങ്കളാഴ്ച വരെ തുടരാന്‍ ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. പിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന പണം തൊട്ടടുത്തദിവസം നാട്ടില്‍ പോകുന്ന ഇടുക്കി സ്വദേശിയുടെ കൈവശം ചെക്കായി കൊടുത്തു വിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കൈമാറും എന്നറിയിക്കുന്നു.

മിമിക്രിയിൽ നിന്നും സിനിമാരംഗത്തേക്ക് വന്ന പ്രശസ്ത കലാകാരന്‍ അസീസിന് നെടുമങ്ങാടിന് ക്രൂരമർദ്ദനം

തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ പ്രതിഷേധക്കൂട്ടായ്മ നടത്താന്‍ മിമികി കലാകാരന്മാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകിയെത്തിയത് സത്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ പേരില്‍ മര്‍ദിച്ചത് തീര്‍ത്തും പ്രതിഷേധാര്‍ഹമാണെന്ന് മിമിക്രി അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു

മുൻധാരണകൾ തിരുത്തി ട്രംപ് - ഷി കൂടിക്കാഴ്ച; പുതിയ വാ​ണി​ജ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ നൂ​റു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം

ചൈ​ന വി​ല താ​ഴ്ത്തി ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ത്തി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് ട്രം​പ് തി​രു​ത്തി. ഷി​യാ​ക​ട്ടെ ചൈ​ന​യു​ടെ ഭീ​മ​മാ​യ വ്യാ​പ​ര​മി​ച്ചം സ്വ​ന്ത​രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം കൂ​ട്ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി കൂ​ട്ടാ​നും ചൈ​ന​യു​ടെ വ്യാ​പാ​ര​മി​ച്ചം കു​റ​യ്ക്കാ​നു​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ 100 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​യ​തു വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി.

ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; മകന്‍ കേഡൽ

നന്തൻകോട് ക്ലിഫ്ഹൗസിന് സമീപമുള്ള വീടിനുള്ളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മാർത്താണ്ഡം നേശമണി കോളേജിൽ ഹിസ്‌റ്ററി പ്രൊഫസറായി വിരമിച്ച രാജാ തങ്കം, ഭാര്യ റിട്ട.ഡോക്ടർ ജീൻ പദ്മ, മകൾ കരോലിൻ, ജീൻ പദ്മയുടെ കുഞ്ഞമ്മ ലളിത എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

അവസാനം ആ വീട് വിറ്റു ! വിജയമല്യയുടെ ഗോവയിലെ ആഡംബര വില്ല വിറ്റ

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ലേലം നടത്താനുള്ള നീക്കം പാളിയിരുന്നു. 2016 ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ആദ്യ ലേലത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിലയായി 85.29 കോടി രൂപയാണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ ലേലത്തിൽ 81 കോടിയാക്കി കുറച്ചെങ്കിലും ആരും ലേലം വിളിച്ചില്ല. തുടർന്ന് ഈ വർഷം മാർച്ച് ആറിനു നടത്തിയ ലേലത്തിൽ വില 73 കോടിയാക്കി കുറച്ചിരുന്നു

മിനിമം വേതനം മണിക്കൂറിന് 10 പൗണ്ടാക്കുമെന്ന് കോര്‍ബിന്‍

ലണ്ടന്‍: മിനിമം വേതനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടി ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തങ്ങള്‍ വിജയിച്ചാല്‍ മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വേതന വര്‍ദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് ജെറമി കോര്‍ബിന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മണിക്കൂറിന് 10 പൗണ്ട് കുറഞ്ഞ വേതനം ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. 2020ഓടെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മികച്ച മിനിമം വേതനം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലും കൂടുതലാണ് ലേബര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിരക്ക്.

പരീക്ഷാഫലം ഉയര്‍ത്താന്‍ വിചിത്ര മാര്‍ഗവുമായി സ്‌കൂള്‍; വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വീട്ടില്‍നിന്നും എക്‌സ്‌ബോക്‌സുകളും പ്ലേസ്റ്റേഷനുകളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു

ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുന്‍നിര അക്കാഡമി, പരീക്ഷാഫലം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി വിചിത്ര മാര്‍ഗം അവലംബിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് എക്‌സ്‌ബോക്‌സുകളും പ്ലേ സ്റ്റേഷനുകളും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. കിംഗ് സോളമന്‍ അക്കാഡമിയാണ് വിചിത്ര നടപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഇത്തരം യെിമിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മാക്‌സ് ഹെയ്മന്‍ഡോര്‍ഫ് അറിയിച്ചു. ഗ്രേഡുകള്‍ ഉയര്‍ത്താനും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കാനുമാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിശദീകരണം.

വെള്ളാപ്പള്ളിയിലും വീഴ്ച വരുത്താനൊരുങ്ങി പൊലീസ്; കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ പോയത് രണ്ടാം പ്രതിയുടെ

ആലപ്പുഴ: വെളളാപ്പളളി നടേശന്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് കോളെജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിലെ കേസന്വേഷണത്തിലും പൊലീസിന് വീഴ്ച. മൊഴിയെടുക്കാന്‍ പോയ വളളികുന്നം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടു പൊലീസുകാരാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ വീഴ്ച വരുത്തിയത്. രണ്ടാംപ്രതിയും ബിഡിജെഎസ് നേതാവുമായ കോളേജ് മാനേജര്‍ സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ കാറിലാണ് പൊലീസുകാര്‍ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ എത്തിയത്.

അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് കുടിയേറ്റ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ടോറി എംപിമാര്‍; തദ്ദേശവല്‍ക്കരണം യുകെയിലും?

ലണ്ടന്‍: ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേേദ്ദശവല്‍ക്കരണം യുകെയിലെ തൊഴില്‍മേഖലകളിലും വരുമോ എന്ന് ആശങ്ക. രാജ്യത്ത് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് കുടിയേറ്റ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് എംപിമാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിദഗ്ദ്ധ മേഖലയിലെ വിസകള്‍ നിയന്ത്രിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരും തൊഴിലില്ലാത്തവരുമായ യുകെ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കണമെന്നാണ് ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യൂറോപ്യന്‍ സിംഗിള്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്നും അതിര്‍ത്തികളില്‍ യുകെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കടുത്ത ബ്രെക്‌സിറ്റ് അനുകൂലികളായ എംപിമാരാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജിഷ്ണുകേസ്, വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ശക്തിവേല്‍ കോയമ്പത്തൂരിൽ അറസ്റ്റില്‍; പോലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച പാരിതോഷികം വേണ്ടെന്ന് വിവരം

ശക്തിവേലിന്റെ അറസ്റ്റുവിവരം പുറത്തുവരുമുന്‍പുതന്നെ ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബവുമായി സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച സ്പെഷ്യല്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ സി.പി.ഉദയഭാനുവും സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോര്‍ണി എം.വി.സോഹനും എന്നിവര്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയേയും അമ്മാവനേയും കാണും. നേരത്തേ സിപിഐ സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ ജിഷ്ണുവിന്റെ ബന്ധുക്കളുമായി ആശുപത്രിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

യുഎസ് ഉത്തരകൊറിയക്കെതിരേ പടപ്പുറപ്പാട് തുടങ്ങി; വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിൽ, ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ

ഉത്തരകൊറിയക്കെതിരേ യുഎസ് സൈന്യം പടപ്പുറപ്പാട് തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിൽ യുഎസ് വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ യുഎസ്എസ് കാൾ വിൻസനാണ് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ദക്ഷിണകൊറിയൻ സൈന്യവുമായി അമേരിക്ക നടത്തിയ സംയുക്ത അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളിലും കാൾ വിൻസണ്‍ പങ്കാളിയായിരുന്നു. അതേസമയം, സിറിയക്ക് പിന്നാലെ ഉത്തരകൊറിയക്കെതിരെയും നടപടികളുമായി അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് പോവുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്.
© Copyright MALAYALAM UK 2018. All rights reserved.
Please wait...

2017 Calender Request Form

ആളുകള്‍ വ്യാജ വിലാസങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ ഇടയുളളതിനാല്‍ ടെലിഫോണില്‍ വിളിച്ച് വിലാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും കലണ്ടര്‍ അയക്കുക. ശരിയായ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക് കലണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.