ശ്രീമതി അജിമോള്‍ പ്രദീപിന്റെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് എഴുതിയ ലേഖനവും ശ്രീ.ബക്കര്‍ മേത്തലയുടെ ഹാസ്യത്തിന്റെ മേമ്പൊടി കലര്‍ത്തിയുള്ള കവിത ‘ഒരു മരം ദൈവത്തോടും പ്രേംനസീറിനോടും സംസാരിച്ചത്’ യും ജ്വാലയുടെ ഈ ലക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

 

ജൂണ്‍ ലക്കം ജ്വാല വായിക്കുവാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.