തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവര്‍ വായടപ്പിച്ചു നടപടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല: യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്‍

തെറ്റുതിരുത്തേണ്ടവര്‍ വായടപ്പിച്ചു നടപടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല: യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്‍

യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ്‌ റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി

യുക്മയുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചു രണ്ടുവര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ നടത്തേണ്ട സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതും തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതാത് തലങ്ങളിലെ കമ്മറ്റികളാണ്. ഇത് അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് യുക്മ ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നവംബര്‍ 10 തിയതിയും റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 10,11,17,18 തീയതികളില്‍ ഏതെങ്കിലും അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും, നാഷണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ ജനുവരി 28 നടത്താമെന്നുമാണ് തീരുമാനിച്ചതായി നാഷണല്‍ ഭാരവാഹികള്‍ റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം തിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ മിനുറ്റ്സില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ പങ്കെടുത്ത മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കും നേരിട്ടറിയുന്നതുമാണെന്നാണ് കമ്മറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇലക്ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് അന്നെടുത്ത തീരുമാനം എന്ന് ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ തീരുമാനങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തിക്കൊണ്ട് നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട്/സെക്രട്ടറി നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെ മറികടന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ആയതിനാല്‍ തന്നെ ജനുവരി 21,22 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന മുഴുവന്‍ റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകളും മറിച്ചൊരു നാഷണല്‍ കമ്മറ്റി കൂടി തീരുമാനത്തിലെത്താതെ നടത്തുന്നത് തന്നെ അസാധുവാണന്ന് ഈ റീജിയന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

യുകെയിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളികളുടെയും ഏകസംഘടനയായ യുക്മയില്‍ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലാണോ ഇലക്ഷന്‍ നടക്കുന്നത് എന്നറിയേണ്ടതും അറിയിക്കേണ്ടതും നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ കടമകൂടിയാണ്. നമ്മള്‍ ഒരോ കമ്മറ്റികളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ ആ കമ്മറ്റിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നേതാവിനും മറികടന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവില്ലായെന്ന് ഈ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു. റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവില്ല എന്നതുപോലെ എല്ലാ തലത്തിലും ബാധകമെന്ന് നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണ ഘടനയും ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റില്‍ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത ഒരു തീരുമാനവും യുക്മ ഭരണ ഘടന വിരുദ്ധവുമല്ല.

”യുക്മ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറിയ്ക്കെതിരേ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന നിലയില്‍ റീജണല്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് വിവിധ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിയ്ക്കുന്ന വാര്‍ത്ത വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് യുക്മ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ഫ്രാന്‍സിസ് മാത്യു കവളക്കാട്ടില്‍ അറിയിച്ചു.”

ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാസ്തവ വിരുദ്ധമല്ല. റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി കൂടിയെടുത്ത തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ കമ്മറ്റി കൂടാനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുമുള്ള അധികാരം യുക്മ ഭരണഘടന ഒരോ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്കും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

”യുക്മ റീജിയണല്‍ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റികളുടെ പൊതുയോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അതിന്റെ വിവിധ നടപടി ക്രമങ്ങളിലൂടെ സംഘടന കടന്നുപോകുന്ന സമയമാണിത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ദേശീയ കമ്മറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കുക മാത്രമാണ് വിവിധ കമ്മറ്റികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം.”

റീജിയനുകളിലെ ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതും തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതാതു കമ്മറ്റികള്‍ക്കാണെന്നും യുക്മ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതിനാലും ഇലക്ഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ലായെന്നുള്ളതും ഭരണഘടനയില്‍ പറയുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ലോക്‌സഭാ നിയമസഭാ മാതൃകയില്‍ ഇലക്ഷന്‍ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മുടെ യുക്മ ഭരണഘടനയില്‍ ഇതുവരെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൂടാതെ യുക്മ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷനെ ഇതുവരെ നിയമിച്ചിട്ടുമില്ല.

”ഇതിനിടെ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍ ഉള്ള ഭാരവാഹികള്‍ക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കുവാന്‍ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡന്റിന് അനുവാദം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം നടപടികള്‍ അസാധുവാണെന്നും ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.”

അതാത് കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നത് അതാതു കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് ആണെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതിനാല്‍ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണിലെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ ആ റീജിയനില്‍ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ് അതിനായി റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ അനുവാദം മാത്രം വാങ്ങേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ റീജിയന്‍ പ്രസിഡണ്ടില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളു. ഒരു റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ചേര്‍ന്നെടുത്ത ജനാധിപത്യ തീരുമാനത്തിനെതിരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് പരസ്യമായി രംഗത്തു വരുന്നത് ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തിന് ഭൂഷണമാണെന്ന് ഈ കമ്മറ്റിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല.

”ദേശീയ കമ്മിറ്റി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതില്‍ നിന്നും വിഭിന്നമായി വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ റീജിയണല്‍ പ്രെസിഡന്റിന് നാട്ടില്‍ പോകേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാറ്റിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉടലെടുത്തത്. ”

ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വസ്തുതകള്‍ക്ക് യോജിച്ചതല്ല കാരണം നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം ഇലക്ഷന്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നവംബര്‍ 10-ാം തീയതിയും റീജിയന്‍ ഇലക്ഷനുകള്‍ ഡിസംബര്‍ 10,11,17,18 തീയതികളില്‍ ഏതെങ്കിലും അതാത് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റികള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും നാഷണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ ജനുവരി 28 നടത്താമെന്നുമാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന കാര്യം നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതാണ്. കാര്യം ഇതായിരിക്കെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണെന്നിരിക്കെ ഈ സംഘടനയുടെ നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീയതികളില്‍ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് നാട്ടില്‍ പോകാതെ ജനുവരിയിലേക്ക് തീയതി മാറ്റി ബുക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നത് ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയ വസ്തുതയാണ്.

പ്രസിഡണ്ടിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടും നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ സംഘടനയോടുള്ള ആത്മാര്‍ഥത ഒന്നുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് റീജിയണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് യാത്രവരെ മാറ്റിവച്ചത് എന്ന് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടാതെ റീജിയണല്‍ പ്രസിഡന്റ് നാട്ടില്‍ പോകുന്നതിന് മുന്‍പ് നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന തീയതിയില്‍ റീജിയണല്‍ ഇലക്ഷന്‍ നടത്തേണ്ടയെന്ന തീരുമാനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയെടുത്തിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ എന്നുപറയുന്നതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല.

”നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ജനുവരി 21ന് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുടെ പൊതുയോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും നാഷണല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ മാഞ്ചസ്റ്ററില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.”

നിലവില്‍ യുക്മ ഭരണഘടനാ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുള്ളപ്പോള്‍ അതിനെ മറികടന്നൊരു ഇലക്ഷന്‍ നടത്തുകയെന്നത് ജനാധിപത്യപരമല്ല. ഇതിനെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയായി മാത്രമേ ജനങ്ങള്‍ കാണുകയുള്ളു. ഇത് യൂകെയെ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്തു നടക്കുമെന്നത് ഒരു അഭിഭാഷകന്‍ നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന സംഘടനയില്‍ നടക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. കേരളത്തിലെ കണ്ണൂര്‍ മോഡല്‍ ബൂത്ത് പിടിത്തം പോലെ യൂകെയില്‍ റീജിയന്‍ പിടിച്ചെടുക്കല്‍ എന്നു മാത്രമേ ഈ രീതിയെ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് കാണാന്‍ കഴിയു.

”നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അംഗ അസോസിയേഷനുകള്‍ തങ്ങളുടെ യുക്മ പ്രതിനിധികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് secratary.ukma@gmail.com എന്ന ഈമെയിലില്‍ ജനുവരി ഏഴിന് മുന്‍പായി അയക്കേണ്ടതാണെന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. യുക്മ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സജീഷ് ടോം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നതിന് അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്ന നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്റെ പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും.”
”തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ഇനിയും ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവനക്ക് മുതിര്‍ന്നാല്‍ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ക്കു വിധേയരായി പുറത്തു പോകേണ്ടിവരും എന്നും ഇനി ഈ വിഷയത്തില്‍ പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ പാടുള്ളതല്ലെന്നും യുക്മ നാഷണല്‍ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.”

തെറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും വിശദീകരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതും ഒരു ജനാധിപത്യ സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഗുണകരവും ജനങ്ങളിലെ ആശയക്കുഴപ്പം മാറ്റാന്‍ കഴിയുമെന്നും ഈ റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും വിലയിരുത്തുന്നു. അതിനാലാണ് ഈ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിറക്കുന്നത്. തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടവര്‍ ഒരു പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ ഈ റീജിയനെ കാണുന്നതില്‍ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഈ അവസരത്തില്‍ പരസ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. നാഷണല്‍ കമ്മറ്റിയില്‍പോലും ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ഇതുപോലൊരു വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത് നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനെ കരി തേച്ചുകാണിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ റീജിയനെ തകര്‍ക്കാനുമാണെന്ന് ഈ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു.

നാഷണല്‍ പ്രസിഡണ്ട് പരസ്യമായി ജനങ്ങളോട് നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചപ്പോള്‍ ഞങ്ങളും നിജസ്ഥിതി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഏകപക്ഷീയമായി ജനങ്ങള്‍ ഈ റീജിയനെ വിലയിരുത്തും എന്ന വിശ്വാസമാണ് റീജിയന്‍ കമ്മറ്റി ഒന്നടങ്കം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.
”നോര്ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അംഗ അസ്സോസിയേഷനുകള്‍ തങ്ങളുടെ യുക്മ പ്രതിനിധികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് secratary.ukma@gmail.com എന്ന ഈമെയിലില്‍ ജനുവരി ഏഴിന് മുന്പായി അയക്കേണ്ടതാണെന്നും അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. യുക്മ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സജീഷ് ടോം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്കുന്നതിന് അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്ന നോര്ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയന്റെ പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും.”

നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനില്‍ ഒരു സംഘടനാ പ്രതിസന്ധിയും നിലനില്‍ക്കുന്നതായി റീജിയന്‍ കമ്മറ്റിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല, ഇവിടെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഭംഗിയായി നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയതിനാല്‍ മറ്റ് റീജിയനുകള്‍ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശവും അധികാരവും യുക്മ ഭരണ ഘടന ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിലവില്‍ ഒരു റീജിയണല്‍ കമ്മറ്റിയുള്ളപ്പോള്‍ അവരോട് ആലോചിക്കാതെ ഇലക്ഷന്‍ തീയതിയും സ്ഥലവും സമയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായി മാത്രമേ കാണാന്‍ കഴിയു, അതില്‍ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് കമ്മറ്റി ഒന്നടംങ്കം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനുവേണ്ടി

അഡ്വ.സിജു ജോസഫ് (റീജിയന്‍ പ്രസിഡണ്ട് )
ദിലീപ് മാത്യു (നാഷണല്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം)
ആന്‍സി ജോയി (നാഷണല്‍ ജോയിന്റ് സിക്രട്ടറി)
ജോബ് ജോസഫ് (വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്)
ജോണ്‍ മൈലാടിയില്‍ (ജോയിന്റ് ട്രഷറര്‍)

ചില വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ വിവാദങ്ങളില്‍ നിഷ്പക്ഷനായി നില്‍ക്കാനാണ് താത്പര്യമെന്ന് ട്രഷറര്‍ ശ്രീ ലൈജു മാനുവല്‍ അറിയിച്ചു.

Related News

യുക്മയില്‍ പരസ്യ പ്രസ്താവനകള്‍ നിരോധിച്ചതായി അഡ്വ. ഫ്രാന്‍സിസ് മാത്യു കവളക്കാട്ടില്‍

വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ താഴെയുള്ള കമന്റ് കോളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവഹേളനമോ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളോ അശ്‌ളീലമോ മതനിന്ദയോ ആകാവുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
Post Your Malayalam Comments ( Click here for Malayalam Comments )
Press Esc to close
other news
1 2 3 1,675

More Latest News

സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടല്‍ വേണമെന്ന് ഒടുക്കത്തെ വാശി; പരിധിവിട്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചീത്തവിളിച്ചു; ജയറാം ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന്

മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ കസബയിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തിയ നടിയാണ് വരലക്ഷ്മി. എന്നാല്‍ മലയാളത്തിലെ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ആകാശമിഠായിയില്‍ നിന്നും വരലക്ഷ്മിയെ പുറത്താക്കിയതായി വാര്‍ത്ത വന്നിരുന്നു. നിര്‍മാതാക്കളുമായി യോജിച്ച് പോകാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ചിത്രത്തില്‍ നിന്നും പിന്‍വാങ്ങുന്നുവെന്നായിരുന്നു നടി അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഹോട്ടല്‍ താമസസൗകര്യത്തില്‍ സംതൃപ്തയല്ലാത്തതിനാലാണ് വരലക്ഷമി ചിത്രം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി.

മംഗളം സിഇഒയെ പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയനില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി

മന്ത്രി ഏകെ ശശീന്ദ്രന്റെ രാജിക്ക് ഇടയാക്കിയ ഹണി ട്രാപ്പ് സംഭവത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായ മംഗളം ചാനല്‍ സിഇഒ അജിത്ത്കുമാറിനെ കേരള പത്രപ്രവര്‍ത്തക യൂണിയനില്‍(കെയുഡബ്ലിയുജെ) നിന്നും പുറത്താക്കി. പത്തനംതിട്ടയില്‍ ചേര്‍ന്ന യൂണിയന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. അധാര്‍മ്മിക മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നടപടി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആളില്ലാതെ മോര്‍ച്ചറി വരാന്തയില്‍; മൃതദേഹങ്ങള്‍

നന്ദന്‍കോട് കൊല്ലപ്പെട്ട നാലു പേരുടെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് മോര്‍ച്ചറിക്ക് മുന്നില് അനാഥമായി കിടക്കുന്നു‍. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിങ്ങിതിറഞ്ഞ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ ഇവ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സ്ഥലമില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരും മരണപ്പെടുകയും കൊലപാതകിയെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിലെ അവശേഷിച്ചക്കുന്നയാള്‍ ഒളിവില്‍ പോവുകയും ചെയ്തതോടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനും ആളില്ല. മോര്‍ച്ചറിക്ക് മുന്നിലെ വരാന്തയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഈച്ചയരിച്ച് ദുര്‍ഗന്ധം വമിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

42000 അടി ഉയരത്തില്‍ ഒരു സുഖപ്രസവം; വിമാനകമ്പനി കുഞ്ഞിനു നല്‍കുന്ന സമ്മാനം

ഗിനിയയില്‍ നിന്നും ഇസ്താംബൂളിലേക്കു പോയ ടര്‍ക്കിഷ് എയര്‍ലൈന്‍സിലാണ് 42000 അടി ഉയരത്തില്‍ വച്ച് നാഫി ഡയബി എന്ന ഫ്രഞ്ച് യുവതി ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. കടിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

നന്തൻകോട്ട് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നു കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഡമ്മിയും; അതിബുദ്ധിമാനായ മകൻ ശ്രമിച്ചത്

നന്തൻകോട്ട് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നു കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ ഡമ്മി കണ്ടെത്തി. പകുതി കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഡമ്മി. കൊല്ലപ്പെട്ട ദമ്പതികളുടെ കാണാതായ മകൻ കേഡൽ ജീൻസൺ രാജുമായി ഡമ്മിക്കു സാദൃശ്യമുണ്ട്. ജീൻസൺ തന്നെയാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഡമ്മി.

യുകെ മലയാളികള്‍ ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു; ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 1821 പൗണ്ട്

ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് തോപ്രാംകുടിയിലെ വര്‍ക്കി ജോസഫിനും മലയാറ്റൂരിലെ ഷാനുമോന്‍ ശശിധരനും വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാരിറ്റിക്ക് ഇതുവരെ 1821 പൗണ്ട് ലഭിച്ചു. ചാരിറ്റി കളക്ഷന്‍ ഈ മാസം 17-ാം തിയതി തിങ്കളാഴ്ച വരെ തുടരാന്‍ ഇടുക്കി ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചു. പിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന പണം തൊട്ടടുത്തദിവസം നാട്ടില്‍ പോകുന്ന ഇടുക്കി സ്വദേശിയുടെ കൈവശം ചെക്കായി കൊടുത്തു വിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കൈമാറും എന്നറിയിക്കുന്നു.

മിമിക്രിയിൽ നിന്നും സിനിമാരംഗത്തേക്ക് വന്ന പ്രശസ്ത കലാകാരന്‍ അസീസിന് നെടുമങ്ങാടിന് ക്രൂരമർദ്ദനം

തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ പ്രതിഷേധക്കൂട്ടായ്മ നടത്താന്‍ മിമികി കലാകാരന്മാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകിയെത്തിയത് സത്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ പേരില്‍ മര്‍ദിച്ചത് തീര്‍ത്തും പ്രതിഷേധാര്‍ഹമാണെന്ന് മിമിക്രി അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു

മുൻധാരണകൾ തിരുത്തി ട്രംപ് - ഷി കൂടിക്കാഴ്ച; പുതിയ വാ​ണി​ജ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ നൂ​റു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം

ചൈ​ന വി​ല താ​ഴ്ത്തി ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ത്തി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് ട്രം​പ് തി​രു​ത്തി. ഷി​യാ​ക​ട്ടെ ചൈ​ന​യു​ടെ ഭീ​മ​മാ​യ വ്യാ​പ​ര​മി​ച്ചം സ്വ​ന്ത​രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം കൂ​ട്ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി കൂ​ട്ടാ​നും ചൈ​ന​യു​ടെ വ്യാ​പാ​ര​മി​ച്ചം കു​റ​യ്ക്കാ​നു​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ 100 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​യ​തു വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി.

ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; മകന്‍ കേഡൽ

നന്തൻകോട് ക്ലിഫ്ഹൗസിന് സമീപമുള്ള വീടിനുള്ളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മാർത്താണ്ഡം നേശമണി കോളേജിൽ ഹിസ്‌റ്ററി പ്രൊഫസറായി വിരമിച്ച രാജാ തങ്കം, ഭാര്യ റിട്ട.ഡോക്ടർ ജീൻ പദ്മ, മകൾ കരോലിൻ, ജീൻ പദ്മയുടെ കുഞ്ഞമ്മ ലളിത എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

അവസാനം ആ വീട് വിറ്റു ! വിജയമല്യയുടെ ഗോവയിലെ ആഡംബര വില്ല വിറ്റ

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ലേലം നടത്താനുള്ള നീക്കം പാളിയിരുന്നു. 2016 ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ആദ്യ ലേലത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിലയായി 85.29 കോടി രൂപയാണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ ലേലത്തിൽ 81 കോടിയാക്കി കുറച്ചെങ്കിലും ആരും ലേലം വിളിച്ചില്ല. തുടർന്ന് ഈ വർഷം മാർച്ച് ആറിനു നടത്തിയ ലേലത്തിൽ വില 73 കോടിയാക്കി കുറച്ചിരുന്നു

മിനിമം വേതനം മണിക്കൂറിന് 10 പൗണ്ടാക്കുമെന്ന് കോര്‍ബിന്‍

ലണ്ടന്‍: മിനിമം വേതനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടി ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തങ്ങള്‍ വിജയിച്ചാല്‍ മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വേതന വര്‍ദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് ജെറമി കോര്‍ബിന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മണിക്കൂറിന് 10 പൗണ്ട് കുറഞ്ഞ വേതനം ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. 2020ഓടെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മികച്ച മിനിമം വേതനം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലും കൂടുതലാണ് ലേബര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിരക്ക്.

പരീക്ഷാഫലം ഉയര്‍ത്താന്‍ വിചിത്ര മാര്‍ഗവുമായി സ്‌കൂള്‍; വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വീട്ടില്‍നിന്നും എക്‌സ്‌ബോക്‌സുകളും പ്ലേസ്റ്റേഷനുകളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു

ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുന്‍നിര അക്കാഡമി, പരീക്ഷാഫലം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി വിചിത്ര മാര്‍ഗം അവലംബിക്കുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് എക്‌സ്‌ബോക്‌സുകളും പ്ലേ സ്റ്റേഷനുകളും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. കിംഗ് സോളമന്‍ അക്കാഡമിയാണ് വിചിത്ര നടപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ ഇത്തരം യെിമിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മാക്‌സ് ഹെയ്മന്‍ഡോര്‍ഫ് അറിയിച്ചു. ഗ്രേഡുകള്‍ ഉയര്‍ത്താനും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കാനുമാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിശദീകരണം.

വെള്ളാപ്പള്ളിയിലും വീഴ്ച വരുത്താനൊരുങ്ങി പൊലീസ്; കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ പോയത് രണ്ടാം പ്രതിയുടെ

ആലപ്പുഴ: വെളളാപ്പളളി നടേശന്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് കോളെജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിലെ കേസന്വേഷണത്തിലും പൊലീസിന് വീഴ്ച. മൊഴിയെടുക്കാന്‍ പോയ വളളികുന്നം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടു പൊലീസുകാരാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ വീഴ്ച വരുത്തിയത്. രണ്ടാംപ്രതിയും ബിഡിജെഎസ് നേതാവുമായ കോളേജ് മാനേജര്‍ സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ കാറിലാണ് പൊലീസുകാര്‍ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ എത്തിയത്.

അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് കുടിയേറ്റ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ടോറി എംപിമാര്‍; തദ്ദേശവല്‍ക്കരണം യുകെയിലും?

ലണ്ടന്‍: ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേേദ്ദശവല്‍ക്കരണം യുകെയിലെ തൊഴില്‍മേഖലകളിലും വരുമോ എന്ന് ആശങ്ക. രാജ്യത്ത് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് കുടിയേറ്റ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് എംപിമാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിദഗ്ദ്ധ മേഖലയിലെ വിസകള്‍ നിയന്ത്രിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരും തൊഴിലില്ലാത്തവരുമായ യുകെ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കണമെന്നാണ് ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യൂറോപ്യന്‍ സിംഗിള്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്നും അതിര്‍ത്തികളില്‍ യുകെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കടുത്ത ബ്രെക്‌സിറ്റ് അനുകൂലികളായ എംപിമാരാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജിഷ്ണുകേസ്, വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ശക്തിവേല്‍ കോയമ്പത്തൂരിൽ അറസ്റ്റില്‍; പോലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച പാരിതോഷികം വേണ്ടെന്ന് വിവരം

ശക്തിവേലിന്റെ അറസ്റ്റുവിവരം പുറത്തുവരുമുന്‍പുതന്നെ ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബവുമായി സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച സ്പെഷ്യല്‍ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ സി.പി.ഉദയഭാനുവും സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോര്‍ണി എം.വി.സോഹനും എന്നിവര്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയേയും അമ്മാവനേയും കാണും. നേരത്തേ സിപിഐ സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്‍ ജിഷ്ണുവിന്റെ ബന്ധുക്കളുമായി ആശുപത്രിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

യുഎസ് ഉത്തരകൊറിയക്കെതിരേ പടപ്പുറപ്പാട് തുടങ്ങി; വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിൽ, ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയിൽ

ഉത്തരകൊറിയക്കെതിരേ യുഎസ് സൈന്യം പടപ്പുറപ്പാട് തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിൽ യുഎസ് വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ യുഎസ്എസ് കാൾ വിൻസനാണ് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ദക്ഷിണകൊറിയൻ സൈന്യവുമായി അമേരിക്ക നടത്തിയ സംയുക്ത അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളിലും കാൾ വിൻസണ്‍ പങ്കാളിയായിരുന്നു. അതേസമയം, സിറിയക്ക് പിന്നാലെ ഉത്തരകൊറിയക്കെതിരെയും നടപടികളുമായി അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് പോവുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്.
© Copyright MALAYALAM UK 2018. All rights reserved.
Please wait...

2017 Calender Request Form

ആളുകള്‍ വ്യാജ വിലാസങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ ഇടയുളളതിനാല്‍ ടെലിഫോണില്‍ വിളിച്ച് വിലാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആയിരിക്കും കലണ്ടര്‍ അയക്കുക. ശരിയായ ടെലിഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ചേര്‍ക്കാത്തവര്‍ക്ക് കലണ്ടര്‍ അയയ്ക്കുന്നതല്ല.